Wetgeving

 • Wij vermelden duidelijk wat wij doen met verwerkte persoonsgegevens. Dat doen wij in deze privacyverklaring.
 • Wij beperken de verzameling van persoonsgegevens tot een minimum. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van : overeenkomsten, transacties, diensten, relatiebeheer, product – en dienstontwikkeling en het bepalen van strategie en beleid.
 • Wij vragen toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waar dit vereist is.
 • Wij hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen.
 • Wij respecteren het recht om persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage aan de bieden, corrigeren of verwijderen.

 

ITR Groningen is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel.

Persoonsgegevens

Als je onze webwinkel gebruikt of ons maatwerkformulier, verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou aangevraagde product of dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ITR Groningen worden verstrekt om te verwerken.

Deze gegevens worden gebruikt voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW- gegevens (Naam, adres, woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens
 • Email 
 • IP-adres

Afhandeling van bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Als dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.

Verstrekking aan derden

Je persoonsgegevens worden niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Contactformulier

Wij bieden via de ITR Groningen website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier. Hierbij vragen we je om diverse gegevens in te vullen om de vraag in behandeling te nemen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt worden bewaard zolang nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling.

Locatiegegevens

Als het nodig is voor het verlenen van een dienst, kunnen wij jouw locatiegegevens (GPS) verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf om toestemming gevraagd.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig om jouw bestellingen af te handelen met behoud van garantie. De gegevens worden vervolgens verwijderd, tenzij er een wettelijke plicht is deze langer te bewaren (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Inzage

Je mag ITR Groningen vragen om inzage in de gegevens die van jou zijn opgeslagen. Ook kan je ITR Groningen vragen verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kan je doen door via Email contact met ITR Groningen op te nemen, (info@itrgroningen.nl). Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

ITR Groningen kan op elk gewenst moment de inhoud van deze privacyverklaring wijzigen, wij adviseren om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Bij ITR Groningen helpen we je altijd graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht van beperking van de verwerking van persoonsgegevens

Als betrokkene heeft u de volgende rechten: Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen; conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking:

 • het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
 • een wettelijke verplichting na te komen;
 • om redenen van algemeen belang, of
 • voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
 • u de juistheid van de gegevens ontkent;
 • de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
 • we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
 • tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machine leesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
 • Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Wie zijn we

Ons site-adres is: https://itrgroningen.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom?

Wanneer bezoekers of gebruikers een formulier indienen of een module bekijken, leggen we het IP-adres vast voor analysedoeleinden. We leggen ook het e-mailadres vast en kunnen andere persoonlijke gegevens vastleggen die in de formuliervelden zijn opgenomen.

Hoelang we uw gegevens bewaren

Wanneer bezoekers of gebruikers een formulier indienen of een module bekijken, bewaren we de gegevens 30 dagen.

Waar we uw gegevens naartoe sturen

Alle verzamelde gegevens kunnen openbaar worden getoond en we sturen deze naar onze werknemers of aannemers om de nodige acties uit te voeren op basis van het ingediende formulier.

Derden

We gebruiken ActiveCampaign om onze abonneelijsten te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://www.activecampaign.com/privacy-policy/.

We gebruiken Aweber om onze abonnee te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://www.aweber.com/privacy.htm.

We gebruiken Campaign Monitor om onze abonnee te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://www.campaignmonitor.com/policies/#privacy-policy.

We gebruiken Constant Contact om onze abonnee te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://www.endurance.com/privacy.

We gebruiken ConvertKit om onze abonnee te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://convertkit.com/privacy/.

We gebruiken e-nieuwsbrief om onze abonnee te beheren. U kunt er hier meer over lezen https://premium.wpmudev.org/project/e-newsletter/.

We gebruiken GetResponse om onze abonneelijsten te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://www.getresponse.com/legal/privacy.html?lang=en.

We gebruiken HubSpot om onze abonnee te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://legal.hubspot.com/legal-stuff.

We gebruiken iContact om onze abonnee te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://www.icontact.com/legal/privacy.

We gebruiken Infusionsoft om onze abonnee te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://www.infusionsoft.com/legal/privacy-policy.

We gebruiken Mad Mimi om onze abonnee te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://madmimi.com/legal/terms.

We gebruiken Mailchimp om onze abonneelijst te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

We gebruiken MailerLite om onze abonnee te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://www.mailerlite.com/privacy-policy.

We gebruiken Mautic om onze abonnee te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://www.mautic.org/privacy-policy/.

We gebruiken Pinterest om media te delen. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://policy.pinterest.com/privacy-policy/.

We gebruiken reCAPTCHA om uw website te beschermen tegen fraude en misbruik. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://policies.google.com/privacy.

We gebruiken SendGrid om onze abonnee te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://sendgrid.com/policies/privacy/.

We gebruiken SendinBlue om onze abonnee te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/.

We gebruiken Sendy om onze abonnee te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://sendy.co/privacy-policy.

We gebruiken Zapier om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://zapier.com/privacy/.

Contactgegevens

Heb je vragen, neem dan rechtstreeks contact op via onze bedrijfsgegevens. 

ITR Groningen

www.itrgroningen.nl

Robijnstraat 25

9743 KN Groningen

info@itrgroningen.nl

Rick Dijk